Hoàng Bảo Long

Đây là một trong những agency có chuyên môn cao. Quản lý của các bạn rất giỏi, đã đào tạo ra những nhân viên xuất sắc như vậy. Rất vui khi hợp tác với TY Promotion

Related Post